Set Master Layout Head Tag from Controller

Submitted by doguhan - 9 years ago

İşin Türkçesi şu: Controller dan Master içine değer aktarılarak tüm view ler için özelleştirilebilir head meta tag yada diğer değişmesini istediğimiz dinamik alanların oluşturulması..

//controller
public function index()
  {
 
    $this->layout = view('hello'); // get hello view 
    $this->layout->title = 'Başlık'; // hello view set title tag
    return $this->layout; // return hello view
   
  }
/*-----------------------------------------------------------*/
  //hello.blade.php
  @extends('master')
  @section('content')
    ssss
  @stop
/*-------------------------------------------------------*/  
  //master.blade.php
<html>
  <head>
    <title>{!! $title !!}</title> //L5 title value
  </head>
  <body>
 
  @yield('content')
  </body>
</html>