Route Patterns Wildcards

Submitted by doguhan - 7 years ago

Route tanımlanan URI için, Closure aktarılacak değerlerin sınıflandırılması konusundaki desenler...

'(:num)' => '([0-9]+)',
'(:any)' => '([a-zA-Z0-9\.\-_%=]+)',
'(:segment)' => '([^/]+)',
'(:all)' => '(.*)',

//options pass closure value

    '/(:num?)' => '(?:/([0-9]+)',
    '/(:any?)' => '(?:/([a-zA-Z0-9\.\-_%=]+)',
	'/(:segment?)' => '(?:/([^/]+)',
	'/(:all?)' => '(?:/(.*)',